INPBulgaria

Your Outsourcing Solution

Обучения

INP Bulgaria извършва периодични обучения на ръководния или изпълнителския персонал за спазване на законовите норми и изисквания, както и обучения свързани с въвеждане на процес или процедура след издаване на митнически разрешения или получаване на лицензия от ДАМТН.


INP Bulgaria провежда обучения съобразно предлаганите от нас услуги. Поне веднъж годишно извършваме съвместни обучения с Наши партньори и колеги лектори, част от които са публични личности или инспектори от контролни органи, хора с богат професионален опит и компетенции имащи една единствена цел да повишат компетентността на персонала и да ги направят по-отговорни и отдадени на работата им.  


Очаквайте новата ни програма за обучение скоро…