INPBulgaria

Your Outsourcing Solution

Проектиране и/или изграждане на газови, отоплителни, климатични и/или вентилационни инсталации и съоръжения

Проектиране

INP Bulgaria разполага с проектантски отдел събрал едни от най-добрите проектанти в бранша, с които ще ви помогнем да намерите най-икономически ефективните решения съобразни с вашите нужди. Решенията свързани със съоръженията с повишена опасност са деликатни и не всеки може да предложи най-сигурния, финансово рентабилен и безопасен начин за използването им. Нашият екип от проектанти притежава дългогодишен опит, натрупан от множеството успешно изпълнени проекти. Иновативното ни мислене породено от работата с най-новите енергийно ефективни материали и технологии при стриктно спазване на нормативната уредба ни позволяват да осигурим истинска удовлетвореност и доверие в клиентите ни. Ние можем да Ви предложим решения според индивидуалните Ви нужди. Нашите инженери могат да Ви консултират за да получите подробно разяснение по всеки един въпрос или възникнал проблем. 

На кратко ние предлагаме разработване на инвестиционни проекти във фаза техническа за:

  • Изграждане или ремонт на вентилационни инсталации;
  • Изграждане или ремонт на отоплителни инсталации;
  • Изграждане или ремонт на климатични инсталации;
  • Изграждане или ремонт на газови инсталации за природен газ или втечнен въглеводороден газ;
  • Ремонт или реинженеринг на съоръжения под налягане.
 
INP Bulgaria може да завери вашия инвестиционен проект, свързан със съоръженията с повишена опасност, съгласно изискванията на чл. 35 от ЗТИП