INPBulgaria

Your Outsourcing Solution

Получаване на митнически решения и статуси

Митнически решения и статуси

INP Bulgaria ще ви помогнем да придобиете  митнически статуси или решения според специфичните нужди на бизнеса Ви. Ще изготвим и поддържаме в съответствие цялата необходима документация, свързана с придобития статус/решение и периодичните митнически проверки. Ще ви помогнем винаги да бъдете в съответствие с митническото законодателство, като в същото време вашият бизнес поддържа тясно партньорство с Агенция митници за намаляване на административната тежест върху него. Получаването на миртнически статуси или решение ще помогне на Агенция Митници да изгради доверие във Вас, което ще допринесе за намаляване на изискванията им и облекчаване на някой митнически процедури.      

На кратко ние предлагаме:

  1. Изготвяне на цялостна документация за получаване на различни митнически решения по МКС, в това число ОТИ и ОИП;
  2. Изготвяне на цялостна документация за получаване на митнически статус ОИО и ОИ;
  3. Поддържане в съответствие на изготвената документация;
  4. Подготовка на персонала и работните помещения за изпълняване изискванията на новия статус.