INPBulgaria

Your Outsourcing Solution

Новини за нас

INP Bulgaria започна нова кампания предлагаща цялостно аутсорсинг подпомагане на автомонтьорска и авторепаратурна дейност. На територията на гр. София и София област има почти 3000 автосервиза, извършващи дейности в монтьорската и бояджийска сфера.

Ние ще Ви помогнем да останете фокусирани към основната си дейност без притеснения от проверките на Държавните контролни органи.       

По данни на Главна Инспекция по труда през изминалата 2021г. в цяла България са извършени над 34 000 проверки в над 28 600 предприятия от всички икономически дейности. Една от оперативните цели и през новата 2022г. е спазване на законовите изисквания по възникване и осъществяване на трудовите правоотношения и по осигуряване на минималните изисквания за здраве и безопасност при работа.  

INP Bulgaria ще Ви помогне да приведете вашия сервиз в съответствие с нормативните изисквания. Вие ще разполагате с всичко което проверяващите органи ще изискват от вас, като бъдете предварително информирани и подготвени за всички нови нормативни промени.