Криогенен съд

By инж. Найден Петков

Криогенните съдове са съоръжения, които не са сред най-разпространените съоръжения с повишена опасност, въпреки това те са такива и за…