Криогенен съд

17/03/2022 0 By инж. Найден Петков

Криогенните съдове са съоръжения, които не са сред най-разпространените съоръжения с повишена опасност, въпреки това те са такива и за това ще им обърнем внимание в този блог. Криогенния съд е съд за съхранение на втечнени флуиди от група I (т.е. силно запалими и взривоопасни флуиди). Тези съоръжения се използват предимно за съхранение на втечнен кислород, азот или аргон. Съоръжението представлява “голям термос“ два съда един в друг като вътрешния съд съхранява втечнения флуид под високо налягане, а между вътрешния и външния съд средата е вакуумна. За да втечним някой газове като кислород или аргон е необходимо не само да повишим налягането им, а и да намалим температурата им. Вакуумната среда благоприятства тази цел. Съвременните криогенни съдове са изпълнени конструктивно по следния начин – вътрешният и външният съд се изработват от алуминий или неръждаема стоманаТоплопроводимостта на материала е важна, но здравината и теглото играят ключова роля. Отворът на гърлото съединява вътрешния и външния съд. При криогенните съдове до 50 литра вътрешният съд се крепи само на връзката около гърлото на съда и затова там се образуват големи механични натоварвания. Към гърловината на съда се поставят големи изисквания и за здравината и топлопроводимостта. Това означава, че тя трябва да бъде тънка, но здрава. В повечето съдове гърлото се прави от неръждаема стомана. При висококачествените съдове тя се прави от здрав армиран композитен материал. При това възниква въпросът за здравината на свързване. Отвътре вакуумираната кухина се покрива с адсорбент, който при охлаждането поглъща остатъчните газове във вакуумното пространство. Криогенният съд никога не върви като самостоятелно съоръжение. За да използваме съхранявания в него втечнен флуид ние трябва първо да го изпарим и да регулираме налягането му до проекто-заложеното, за целта винаги като компонент от криогенната система има изпарител, които повишава температурата и благоприятства за изпаряването на флуида за да може безопасно да се използва.