Автоклав за композитни материали

01/03/2022 0 By инж. Найден Петков

Когато говорим за съоръжения с повишена опасност не можем да не споменем и Автоклавите. В този блог ще разгледаме технологично най-новите автоклави за навлизащите все повече така наречени „композитни материали“. Композитните материали стават все по-разпространени. Тези материали са открити през 60-те години на миналия век, като технологията се развива с всеки изминал ден. Композита представлява съвкупност от повече от един материал за постигане на еднородно монолитно изделие и се използват в много различни сектори на производство. Обикновено композит представлява тип текстилен материал (може да бъде и фибростъклени нишки, полиетиленови нишки, кевларени, карбонови нишки или др.) покрити със двукомпонентни смоли. Технологичните начини за получаване на композит са няколко но ние ще разгледаме като обърнем по-сериозно внимание на съоръжението, разбира се. Най-новия метод за получаване на композитно изделие е чрез предварително импрегниране на смола в основния (суров) материал, а най-модерния начин за активиране на тази  смола е чрез повишаване на температурата и. Разбира се всичко това се постига чрез съоръжение (Автоклав). Автоклава чрез своята конструкция и по смисъла на Наредбата за безопасна експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане представлява съоръжение с повишена опасност. На прост език казано това е тенджера под налягане но с доста по-голям обем и работеща при доста по-големи температури и налягания. Но да се върнем към композитните материали и тяхната връзка с автоклавите. Не всеки автоклав може да бъде използван за направата на композит. Най-новия тип автоклави се произвеждат от немската фирма “Scholz Machinenbau” и са проектирани точно за композитни материали. Разликата с обикновените автоклави е, че работят в 3 режима едновременно – Висока температура, Високо налягане и вакуум. Няма да задълбаваме в технологичния процес, но ще разгледаме самото съоръжения и изискванията към него. Те не са по-различни от останалите автоклави, а именно:

  1. Регистриране пред орган за технически надзор ( в зависимост от неговия обем);
  2. Периодични технически прегледи от органа за технически надзор;
  3. Периодична поддръжка от фирма притежаваща съответното разрешително по чл. 36 от Закона за техническите изисквания към продуктите;
  4. Обучен персонал, преминаващ периодична проверка на знанията.

Техническия надзор на тези съоръжения е свързан и с извършване на периодични изпитания на съоръжението. Тези съоръжения се изпитвам по специален начин, тъй като традиционните методи са неприложими за тях и могат да доведат загуба на функционалност на същото.

Преди да проведете изпитания на автоклав се консултирайте с производителя му ако липсва инструкцията за провеждане на изпитанията му.