INPBulgaria

Your Outsourcing Solution

Нашата мисия

Нашата мисия

INP Bulgaria е дружество ориентирано към модела business to business (B2B) и лидер в аутсорсинга на дейности по технически надзор на съоръжения с повишена опасност и здравословни и безопасни условяи на труд, и като такъв започнахме своята кампания през 2018г. През последните години аутсорсинга на бизнес процеси и услуги започна да играе ключова роля в над 45% от компаниите в България и набира все повече популярност не само в IT сектора. INP Bulgaria предлага уникална услуга, която няма аналог, не просто релация межди изпълнител – възложител, а партньорско взаимоотношение. През последните години Нашият екип се сдоби с нови високо-квалифицирани експерти с помощта на които успяхме да разгърнем потенциала си, като помагаме на Нашите партньори и чрез консултации в областта и на други специфични дейности.

Както вече споменахме INP Bulgaria предлага уникална услуга, която няма аналог. Ние Ви предлагаме партньорско взаимоотношение, като поемем:

  1. Организирането на дейностите, свързана със съоръженията с повишена опасност;
  2. Организирането на дейностите, свързана със здравословни и безопасни условия на Труд; 
  3. Подпомогнем дейността на службата по трудова медицина;
  4. Организираме поддържащите функционални задължения, свързани с пожарната безопасност;
Други специфични дейности от нашето потфолио са: 
  1. Митническото подпомагане, за получаване на различни митнически решения по МКС, в това число ОТИ и ОИП, както и митнически статус ОИО и ОИ;
  2. Юридическото подпомагане в областта на митническата дейност;
  3. Проектиране и/или реинженеринг на газови, отоплителни, климатични и/или вентилационни инсталации и съоръжения вкл. съоръжения под налягане.


Какво получавате:

На Първо място намаляване на разходите ви за лице/а или дори цели отдели, които организират тези ваши дейности. Вие ще намалите непреките си разходи с около 20%, ресурс които може да вложите в основната си дейност.

На Второ място получавате високо квалифициран персонал, който обикновено не може да си позволите, когато това не са основни за вас дейности.

На Трето място получавате партньор, които ще защитава вашите интереси пред държавните контролни органи.