INPBulgaria

Your Outsourcing Solution

За нас

inpbulgaria за нас inpbulgaria за нас

INP Bulgaria е дружество ориентирано към модела business to business (B2B) и лидер в аутсорсинга на дейности по технически надзор на съоръжения с повишена опасност и здравословни и безопасни условяи на труд, и като такъв започнахме своята кампания през 2018г. През последните години аутсорсинга на бизнес процеси и услуги започна да играе ключова роля в над 45% от компаниите в България и набира все повече популярност не само в IT сектора. INP Bulgaria предлага уникална услуга, която няма аналог, не просто релация межди изпълнител – възложител, а партньорско взаимоотношение. През последните години Нашият екип се сдоби с нови високо-квалифицирани експерти с помощта на които успяхме да разгърнем потенциала си, като помагаме на Нашите партньори и чрез консултации в областта и на други специфични дейности.


Ние от INP Bulgaria предлагаме партньорско взаимоотношение, като поемем цялостното организиране или частично подпомогнем изпълнението на дейностите по:

  1. Технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
  2. Здравословни и безопасни условия на труд;
  3. Организиране и съдействие на Службата по трудова медицина;
  4. Организиране на дейностите по пожарна безопасност;
  5. Изготвяне на документаиця и защитаването и пред митническите органи за получаване на митнически решения и статуси;
  6. Юридически консултации в областта на митническата дейност
  7. Проектиране на отоплителни, климатични, вентилационни, газови съоръжения и ремонтни документаций за СПО;
  8. Обучения – въвеждащи или периодични във връзка с експлоатацията на съоръжения с повишена опасност;
  9. Обучения – въвеждащи или последващи във връзка с издадени митнически статуси/решения.