INPBulgaria

Your Outsourcing Solution

front_pic_inp_bulgaria_mobile

INPBulgaria INPBulgaria INPBulgaria INPBulgaria INPBulgaria 

INP Bulgaria

е дружество, предлагащо B2B услуги в областта на организиране на дейностите по:

Безопасност

Безопасна експлоатация и технически прегледи на съоръжения с повишена опасност

Условия на труд

Организиране на дейности по безопасни условия на труд

Митнически услуги

Юридическо подпомагане 

Проектиране

Инженеринг, реинженеринг и заверка на проекти във фаза техническа

Пожарна безопасност

Организиране на дейности по пожарна безопасност

Митническо подпомагане

Издаване на митнически разрешителни

Професионализъм

Нашият екип се ръководи от морални и етични норми, като здрава основа за взаимно доверие с нашите клиенти

Отговорност към поетите ангажименти, сключените договори и професионалното изпълнение на договорите

Ние вярваме в принципите и работим на базата на придобитите от нас в практиката знания, опит, резултати и умения

Стремим се към постоянно надграждане на качеството на своята работа и професионалното си поведение

В нашата компания задължително поставяме на първо място живота и здравето на хората, като най-висша ценност

Целта на мениджмънта ни е непрестанното професионално развитие на нашият екип и насърчаване проявите на отговорност и етика 

1

Доказано правоспособни специалисти, с разбиране на проблемите Ви

Компетентност

2

Отговорно и съзнателно поемане на ангажименти към нашите клиенти

3

Прилагане на установен етичен кодекс в отношенията с клиентите и спазване на конфиденциалност

4

Предизвикателствата са нашата зонана комфорт

Мотивация

„Мъдрите хора се доверяват на идеи, не на обстоятелства."

Ралф Емерсън

Защо  INP Bulgaria

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ В ДЕЙСТВИЕ

40 %
ИНИЦИАТИВНОСТ
30 %
АНГАЖИРАНОСТ
20 %
ОТГОВОРНОСТ И ЛОЯЛНОСТ
0 %
КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Новини от нашият блог

контакти

Адрес

гр. София, ж.к. Люлин 10

Връзка с нас

☎ +359 879 385 015

✉ office@inpbulgaria.com

Работно време

ПОН-ПЕТ 09:00 – 18:00 

СЪБ-НЕД: Почивни

Последвайте ни

INP Bulgaria

ТЪРСИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ ?

ПОСТИГНЕТЕ ОПТИМАЛНИ РЕЗУЛТАТИ!​